a better way                                      2011-2012    PDF        vidéo

a country high                                   2017-2018    PDF        vidéo

a few more cowboy                          2017-2018    PDF        vidéo

a little bit lit                                       2017-2018    PDF        vidéo

AB rocker                                          2011-2012    PDF        vidéo

ab whirl                                             2017-2018    PDF        vidéo

achy breaky heart                            2015-2016    PDF        vidéo

all about the woman                       2015-2016     PDF        vidéo

all god's children                             2017-2018    PDF         vidéo

All over again                                   2014-2015    PDF        vidéo

all shook up                                     2014-2015     PDF         vidéo

all the king's horses                       2017-2018     PDF         vidéo

all you need                                     2015-2016     PDF         vidéo

Alligator rock                                  2014-2015      PDF         vidéo

alligator shuffle                              2015-2016      PDF         vidéo

amber                                             2014-2015       PDF         vidéo

american kids                                2015-2016       PDF          vidéo

american land                               2014-2015        PDF          vidéo

american made                            2018-2019         PDF          vidéo

An absolute dream                      2013-2014         PDF          vidéo

angel in blue jeans                      2015-2016         PDF          vidéo

Anything goes                             2013-2014          PDF          vidéo

arizona shuffle                           2013-2014           PDF          vidéo

askin question                            2015-2016           PDF          vidéo